Сметководствени услуги за следниве категории:

     Самостојни вршители на дејност: Занаетчии, Трговци поединци, Адвокати, ПЗУ

     Трговски, производни и услужни друштва: ДОО, ДООЕЛ

     Здруженија на граѓани - Куќни совети и други

И тоа:

  1. Обработка на финансиската документација во согласност со Правилникот за водење на сметководство, во главна книга, аналитичка евиденција на побарувањата и обврските како и аналитичка евиденција на материјалните и нематеријалните средства, нивно движење  и секоја друга аналитичка евиденција за потребите на корисникот на услугите;
  2. Обработка на материјална документација: изготвување на приемни листи во трговија - ПЛТ, обработка на залиха на стоки, производи и материјали по организациони единици и обработка на пописни листи во согласност со Правилникот за водење на сметководство;
  3. Пресметка на плата за вработените и извештаи (месечни и годишни) во врска со платите, даноците и придонесите и други надомести согласно ЗРО и Општиот колективен договор;
  4. Месечна пресметка на даноци (ДДВ, ДБ и ПДД) согласно потребите на корисникот на услугите и законските прописи; (пополнување и електронски потпис за аконтативните даночни пријави и нивно доставување);
  5. Консалтинг услуги и давање навремени информации поврзани со сметководствените работи за корисникот на услугите;
  6. Изработка на финансиски извештаи и друг вид извештаи за потребите на корисникот на услугите; (месечни  и  годишни за утврдување   на  добивка,  даноци,  побарувања   и  обврски, движење  на капиталот и материјалните и нематеријалните средства) во рокови кои што се утврдени со закон;
  7. Изработка на годишна сметка;
  8. Пријави и  одјави  и  припрема  на  договори  за  вработување  и  Одлуки / Решенија  во  врска  со престанок на работен однос за потребите на корисникот на услугите (факултативна);
  9. Изготвување на документација за регулирање на стаж.

Адреса

ул. Емил Зола бр. 4 локал 4

1000, Скопје

Република Македонија

Контакт инфо

EmailОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Телефон 1070 398 734

Телефон 2078 768 020